PODMÍNKY

Informace pro pořadatele
Pro bezpečný a hladký průběh akce prosíme o dodržení / zajištění našich podmínek. :-)

Elektřina

  • Nezbytnou podmínkou pro správnou funkci aparatury je bezpečná a dostatečně dimenzovaná elektrická přípojka v místě konání akce,nejdéle pak 30m od pódia.
  • Pořadatel odpovídá za úrazy nebo vady na aparatuře vzniklé v důsledku nevyhovující elektroinstalace v objektu, kde se akce koná a v plné výši hradí náklady spojené se vzniklými škodami.
  • Nebudete-li si proto jisti, konzultujte celou věc s elektrikářem i s námi. Náš standard je 3x230V/400V 32A. – uvedenými údaji v ampérech se rozumí hodnota předřazeného jističe zásuvky, nikoli velikost zásuvky na zdi!
  • Zásuvka by dále měla být 5-pólová. Pokud není, disponujeme také redukcemi z 4-pólových zásuvek, a to o velikostech 16A-32A.
  • POZOR – takováto redukce ale není v souladu s platnými předpisy Výhledově je nezbytné rekonstruovat místní přípojku na 5-pólovou , zejména pokud se v příslušném objektu pořádají kulturní akce pravidelně.
  • V nutných případech jsme schopni zřídit si provizorní přípojku TN-S. Práci provede osoba znalá s § 6 vyhl. 50/1978 Sb, je ovšem nutno umožnit nám přístup do hlavního rozvaděče objektu, případně zajistit asistenci elektrikáře znalého místních poměrů.
  • Potřebné jištění a 30mA proudové chrániče jsou součástí našeho pódiového rozvaděče – účinkující a všichni, kdo přijdou s naší aparaturou do styku, jsou tedy před úrazem el. proudem chráněni vždy.
  • Pro Světelný park „velká stage“ nutná přípojka 3×230/400V 63A

Přístup

  • Přístup do objektu je nutné umožnit minimálně 4 hod. před plánovaným začátkem akce. Konkrétní čas i místo upřesněte s námi předem telefonicky.
  • Při rozmisťování stolů nebo židlí pro obecenstvo v sále je nutno vyhradit dostatečný prostor pro mixážní pult a zvukaře. Ideální umístění je na střed šířky sálu (pódia) ve vzdálenosti cca 2/3 až 3/4 délky sálu od přední hrany pódia.

Parkování

Pro celý tým je nutno zajistit 2 parkovací místa pro nákladní dodávku a osobní vozidlo.

Pomocníci

V případě ztíženého přístupu na místo konání, (schodiště, výtahy, zatravněné plochy apod.), je nutné zajistit ideálně čtyři, minimálně dva pomocníky na vyskladnění techniky a jejího navezení zpět k dodávce po skončení akce. Pomocníci by měli být ve stavu, kdy jsou schopni samostatně myslet a chodit.

V případě dotazů nebo nejasností nás neprodleně kontaktujte!